Vietnamese USA
Trang chủ > Dự án > Khách sạn 5 sao PULLMAN VŨNG TÀU

Khách sạn 5 sao PULLMAN VŨNG TÀU


Model: NR3

Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8 mm

Diện tích: 7.5

Vị trí dự án: Vũng Tàu

Thời gian thực hiện : 2018