Vietnamese USA
Trang chủ > Dự án > Lắp đặt màn hình led nhanh chóng tại Gamuda Land

Lắp đặt màn hình led nhanh chóng tại Gamuda Land


Màn hình led được lắp đặt tại Gamuda Land là một trong những dự án mới được triển khai thành công. Led trong suốt đã hỗ trợ khu nhà mẫu toát lên vẻ sang trọng vốn có. Điều mà ít có sản phẩm hiển thị nào làm được. Chính vì thế, led trong suốt đã nhanh chóng được lắp đặt tại khu nhà mẫu nổi tiếng này.

Model: NR3

Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8 mm

Diện tích: 4

Vị trí dự án: Gamuda Land Experience Lounge - Celadon City, Quận 3, TP.HCM.

Thời gian thực hiện : 2019