Vietnamese USA
Trang chủ > Dự án > LED trong suốt đồng hành cùng Hiệp hội doanh nhân Trung Quốc tại nhà hàng ADORA

LED trong suốt đồng hành cùng Hiệp hội doanh nhân Trung Quốc tại nhà hàng ADORA


Thông tin chi tiết dự án:

Model: NR3

Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8 mm

Diện tích: 10

Vị trí dự án:  Nhà hàng Andora, Quận 5

Thời gian thực hiện : 2018