Vietnamese USA
Trang chủ > Dự án > LED trong suốt tại Học Viện tiếng Anh Dol Enligsh

LED trong suốt tại Học Viện tiếng Anh Dol Enligsh


Thông tin chi tiết dự án:

Model: NR3

Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8 mm

Diện tích: 6

Vị trí dự án: Quận 10, TP.HCM.

Thời gian thực hiện : 2019