Vietnamese USA
Trang chủ > Dự án > Màn hình LED trong suốt tại Khu nhà mẫu Alpha King Tp.HCM

Màn hình LED trong suốt tại Khu nhà mẫu Alpha King Tp.HCM


Màn hình LED trong suốt sang trọng tại Khu nhà mẫu Alpha King tại Saigon Garden Quận 1

Model: NS3.9

Vị trí dự án: Thành phố Hồ Chí Minh