Vietnamese USA
Trang chủ > Dự án > Màn hình led trong suốt tại Gamuda Sales Gallery

Màn hình led trong suốt tại Gamuda Sales Gallery


Thông tin dự án:

- Model: NR 3.9

- Diện tích: 30

- Vị trí dự án: Tân Phú, Tp.HCM