Màn hình LED trong suốt tại Khu nhà mẫu Alpha King Tp.HCM
Trang chủ > Dự án > Màn hình LED trong suốt tại Khu nhà mẫu Alpha King Tp.HCM

Màn hình LED trong suốt tại Khu nhà mẫu Alpha King Tp.HCM


Màn hình LED trong suốt sang trọng tại Khu nhà mẫu Alpha King tại Saigon Garden Quận 1

Model: NS2.6

Pixel Pitch: 2.61mm x 5.68 mm

Vị trí dự án: Khu nhà mẫu Alpha King tại Saigon Garden, TP.HCM.

Thơi gian dự án: 2018

 

 

 

 

 

 

 

Hotline: 0988895066 - 0909965198