Màn hình LED trong suốt tại Triển lãm LEDTEC ASIA 2018
Trang chủ > Dự án > Màn hình LED trong suốt tại Triển lãm LEDTEC ASIA 2018

Màn hình LED trong suốt tại Triển lãm LEDTEC ASIA 2018


Thông tin chi tiết dự án:

Model: NR3

Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8 mm

Diện tích: 10

Vị trí dự án:  Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Thời gian thực hiện : 2018