Màn hình LED trong suốt tại Triển lãm Quốc tế Thiết bị & Công nghệ Quảng cáo VIETNAM VIETAD 2018
Trang chủ > Dự án > Màn hình LED trong suốt tại Triển lãm Quốc tế Thiết bị & Công nghệ Quảng cáo VIETNAM VIETAD 2018

Màn hình LED trong suốt tại Triển lãm Quốc tế Thiết bị & Công nghệ Quảng cáo VIETNAM VIETAD 2018


Thông tin chi tiết dự án:

Model: NR3

Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8 mm

Diện tích: 7.5

Vị trí dự án:  Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, Quận 11, TP.HCM

Thời gian thực hiện : 2018