Vietnamese USA
Sản phẩm màn hình LED trong suốt - Luxmage
Màn hình LED vô hình

Màn hình LED vô hình


Màn hình LED vô hình hiệu ứng 3D dòng LV sử dụng vật liệu cao cấp siêu rõ siêu mỏng, độ trong suốt cao và chịu nhiệt độ cao. Cùng với thiết kế hoàn hảo của bảng truyền sáng, nó có thể dễ dàng đạt được độ trong suốt lên tới 80-90%.


Tìm hiểu thêm >