Vietnamese USA
Banner video
Trang chủ > Thư viện video > Lắp đặt màn hình led nhanh chóng tại Gamuda Land

Màn hình led được lắp đặt tại Gamuda Land là một trong những dự án mới được triển khai thành công. Led trong suốt đã hỗ trợ khu nhà mẫu toát lên vẻ sang trọng vốn có. Điều mà ít có sản phẩm hiển thị nào làm được. Chính vì thế, led trong suốt đã nhanh chóng được lắp đặt tại khu nhà mẫu nổi tiếng này.

Model: NR3

Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8 mm

Diện tích: 4

Vị trí dự án: The Hideout Band, Quận 3, TP.HCM.

Thời gian thực hiện : 2019