Vietnamese USA
Banner video
Trang chủ > Thư viện video > LED trong suốt đồng hành cùng Hiệp hội doanh nhân Trung Quốc tại nhà hàng ADORA

Thông tin chi tiết dự án:

Model: NR3

Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8 mm

Diện tích: 10

Vị trí dự án:  Nhà hàng Andora, Quận 5

Thời gian thực hiện : 2018