Vietnamese USA
Banner video
Trang chủ > Thư viện video > Màn hình led tại sự kiện The Hideout Band

Với sự kết hợp này đã làm nên một đêm diễn đẹp, một sự kiện thành công và kết nối được nhiều con người với nhau. Cũng thông qua sự kiện, hiệu quả quảng bá cũng được các đơn vị tham gia hài lòng. Sự kiện đã thu hút hàng trăm người, nhiều người tham gia tỏ ra rất hài lòng với chất lượng đêm diễn cũng như là chất lượng dịch vụ. 

Chi tiết dự án: 

Model: NR3

Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8 mm

Diện tích: 4

Vị trí dự án: The Hideout Band, Quận 3, TP.HCM.

Thời gian thực hiện : 2019